Information


Headquarters:
Add: 289 Luy Ban Bich Str, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, HCMC
Tel: (84.8) 38609856 - 39735139 - 39734914 - 39737772 - 39737774 - 39737775 - 39736643.
Fax: (84.8) 39731778 - 39738838
Email: phobinh@phobinh.com.vn
Warehouse:
Warehouse A1: 1A National Road, Bình Đường, Dĩ An, Bình Dương.
Warehouse A2: No 2, 14 St., Linh Trung, Thu Duc, HCMC

Maps